Popular science

Har genusvetenskapen blivit sokaliserad?
Ett blogginlägg på VoF:s hemsida om ett spratt där fejkartiklar skickats in till ”akademiska” tidskrifter i ett försök att försöka avslöja genusvetenskap som pseudovetenskap. En reviderad version av denna text (författad tillsammans med Peter Olausson) publicerades i föreningens tidskrift Folkvett 3/2017. Slutsatsen är att sprattet inte höll måttet.

Dani Rodrik: Economics Rules: The Rights and Wrongs of the Dismal Science
Recension i tidskriften Ekonomisk Debatt av en av de få böcker författade av en nationalekonom som behandlar vetenskapsteoretiska och metodologiska frågor. Rodrik argumenterar för att nationalekonomins kärna är att ekonomer bygger teoretiska formaliserade modeller som sedan prövas empiriskt. Är boken läsvärd? Ja, absolut.

Är faktagranskning lösningen på falska nyheter?
Artikel i Ekonomisk Debatt. Två C-uppsatsstudenter genomförde ett experiment på studenter i nationalekonomi om så kallade fake news, där en behandlingsgrupp blev utsatt för påhittade kostnader för migration och invandring (tillsammans med officiell information) medan en kontrollgrupp endast fick den officiella informationen. Frågan var om studenterna i behandlingsgruppen kunde påverkas av den till synes uppenbart falska informationen på frågan om det läggs för mycket resurser på invandring. Svaret var ett otvetydigt ja.