Category: Okategoriserade

  • 1. Nationalekonomi som vetenskap

    I ett antal korta texter diskuterar jag nationalekonomi som vetenskap. Jag gör det genom att försöka förklara hur nationalekonomer tänker och hur man ska förstå den nationalekonomiska teorin. Jag kommer att fokusera på den mikroekonomiska teorin eftersom det är den som oftast diskuteras och det är den som jag själv intresserar mig för. Det florerar,…

  • 2. Rationalitet i nationalekonomisk teori

    Den kanske vanligaste kritiken mot nationalekonomisk teori och nationalekonomer rör antagandet om rationalitet. Det är orimligt att anta att människor är rationella eftersom vi i så hög grad drivs av bland annat känslor, argumenterar kritikerna. Den här kritiken, menar jag, bygger på ett missförstånd av vad man inom nationalekonomisk teori menar med “rationalitet”. Problemet härstammar…